Copyright 2024 Wyt incentive travel & business events
Het doel is groter dan de bestemming
incentive travel & business events

Resultaatgericht

Combineer strategie met fun

Wyt houdt van resultaat. In mindset of gedrag. Van het individu of de groep. Soms klein, soms levensbepalend. Dat zit in ons DNA. Een reis alleen voor de fun is leuk, maar Wyt vraagt zich altijd af wat een beleving nog meer kan bijdragen voor het bedrijf.

Reizen met impact

Met twintig jaar ervaring in business travel en incentive reizen weet Wyt dat activiteiten meer impact hebben wanneer van tevoren helder is wat het doel is van de belevenis. Wyt laat organisaties nadenken hoe de ervaring niet alleen fun kan zijn, maar ook inhoud biedt en bijdraagt aan het boeien en binden van medewerkers. Hierdoor is de reis waardevoller en meer duurzaam van zichzelf.

Mensen binden en boeien

Hét probleem van veel organisaties in deze tijd is het werven en behouden van personeel. De huidige generatie werknemers wil meer uit het werk halen dan alleen een fijn salaris. Ze willen een uitdagende, interessante en leuke job met een pad voor progressie. Ze willen voldoening halen uit hun werk en het gevoel hebben dat ze hun tijd goed spenderen. Dat is het geval wanneer ze iets nieuws leren, betrokken zijn bij vernieuwende projecten of autonoom kunnen werken. Ze willen erkenning voor hun werk en in een vertrouwelijke, kameraadschappelijke werkomgeving werken.

Belevingskompas als leidraad

Hoe kan de door Wyt georganiseerde ervaring hieraan bijdragen? Dat is waar Wyt met u over in gesprek gaat. Leidraad voor dit gesprek is het door Wyt ontwikkelde Belevingskompas. (link). Plaatje. We noemen dit ook wel het Wyt perspectief.

Natuurlijk geldt het Belevingskompas niet alleen voor werknemers. Ook als u uw gewaardeerde relaties uitnodigt voor een incentivereis koppelen we fun aan inhoud.


In de praktijk

Wat betekent dit voor reizen & events?